سوالات متداول درباره

ویدئوهای رایگان آموزش فارکس

درس اول – بخش ۱ – تقسیم بندی بازار های مالی – ویدئو درس اول – بخش ۲ – تحولات سیستم های پولی – ویدئو درس اول – بخش ۳ – بررسی پیشرفت تکنولوژی در گسترش بازار – ویدئو درس اول – بخش ۴ – سلسله مراتب شرکت کنندگان در بازار فارکس- ویدئو درس اول – بخش ۵ – مقایسه بازارها – ویدئو درس اول – بخش ۶ – آشنایی مقدماتی با شرکت کنندگان بازار فارکس – ویدئو درس اول – بخش ۷ – آشنایی مقدماتی با انواع معاملات – ویدئو درس دوم – بخش ۱ – کدهای اختصاری – ویدئو درس دوم – بخش ۲ و ۳ – مفهوم خرید و فروش – ویدئو درس دوم – بخش ۴ – ارزهای اصلی ، فرعی و متقابل – ویدئو درس دوم – بخش ۵ – واحد اندازه گیری حجم معاملات و نقش لوریج – ویدئو درس دوم – بخش ۶ – واحد نوسانات نرخ ارز یا (Pip) پیپ چیست؟ – ویدئو درس دوم – بخش ۷ – نرخهای خرید و فروش – ویدئو درس دوم – بخش ۸ – نحوه محاسبه سود و ضرر – ویدئو درس دوم – بخش ۹ – انواع دستورات و کاربرد آنها – ویدئو درس دوم – بخش ۱۰ – بهره شبانه، سواپ، Swap – ویدئو درس سوم – بخش ۱ – قوانین مدیریت سرمایه – ویدئو درس سوم – بخش ۲ – تکنیکهای مدیریت سرمایه – ویدئو درس چهارم – بخش ۱ – دلایل استفاده از تحلیل تکنیکی – ویدئو درس چهارم – بخش ۲ – آشنایی با انواع نمودار – ویدئو درس چهارم – بخش ۳ – انواع تایم فریم ها – ویدئو درس چهارم – بخش ۴ الی ۷ – خطوط حمایت و مقاومت – ویدئو درس چهارم – بخش ۸ و ۹ – شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت – ویدئو درس پنجم – بخش ۱ الی ۴ – ترند و خطوط روند – ویدئو درس پنجم – بخش ۵ – نحوه رسم خطوط کانال – ویدئو درس پنجم – بخش ۶ – تشخیص نقاط ورود و خروج بر اساس ۵ درس اول دوره جامع آموزشی – ویدئو