• اگر برای معامله در بازار فارکس اطلاعات و یا وقت کافی ندارید، می توانید در حساب PAMM با مدیریت معامله گران با تجربه سرمایه گذاری کنید.
  • یا اگر شما در بازار فارکس مدتی طولانی و با موفقیت کار می کنید، می توانید توانایی های خود را در مدیریت یک حساب PAMM به کار بگیرید.

حساب پم، سرویسی است که به معامله گر یا مدیر حساب اجازه می دهد در یک حساب معاملاتی، سرمایۀ سرمایه گذاران متعددی را مدیریت نماید. معامله گران حرفه ای بابت مدیریت سرمایۀ سرمایه گذاران سود اضافی به دست می آورند. 

سرویس حساب های PAMM سرمایه گذاران و مدیران را به هم متصل می کند و اجازه می دهد سرمایه گذاران بدون معامله مستقل درآمد کسب کنند و مدیران به خاطر معاملات موفق درآمد بیشتری داشته باشند.

برای آشنایی با تعریف و مزایای سرمایه گذاری در حساب پم اینجا کلیک کنید.

​برای آشنایی با تعریف و مزایای ایجاد و مدیریت حساب پم اینجا کلیک کنید.

​برای آشنایی با تعریف و مزایای عامل و نماینده حساب پم اینجا کلیک کنید.


سوالات مرتبط