اگر با تعریف حساب پم آشنا نیستید، ابتدا اینجا کلیک کنید و با حساب پم آشنا شوید.

عامل پم یا عامل حساب پم می تواند در جذب سرمایه گذار به مدیر حساب پم کمک کند و بخشی از سود مربوط به سرمایه جذب شده را از مدیر دریافت نماید. عامل پم از سرمایه گذار جذب شده وجه یا سودی دریافت نمی کند.

دقت داشته باشید که عامل حساب پم با مدیر حساب پم متفاوت است. 

برنامۀ همکاری عامل پم چیست؟

عامل حساب پم، شخصی است که جهت جذب سرمایه گذار برای یک حساب پم فعالیت می کند و در صورت موفقیت حساب پم، بخشی از سود مدیر حساب پم را دریافت می کند. این عامل، از سرمایه گذاران هزینه یا سودی دریافت نمی کند.

برنامۀ همکاری عامل پم، برنامۀ ویژه ای جهت جذب سرمایه گذاران به حساب پم است. مدیر حساب پم بخشی از سود خود را جهت تشویق اشخاصی که سرمایه گذاران جدید را جذب می نمایند، اختصاص می دهد و این میزان را در زمان افتتاح حساب پم مشخص می کند.

  • این سرویس به نفع مدیر حساب است زیرا هر چقدر حجم سرمایۀ تحت مدیریت وی بالاتر باشد، سود وی نیز بالاتر می رود.
  • این سرویس به نفع عامل پم است زیرا در صورت حصول سود و موفقیت حساب پم، تا زمانی که سرمایه مشتریان جذب شده توسط عامل حساب پم، در حساب در جریان است، برای عامل پم نیز سود می آورد.
  • ‎این سرویس به نفع سرمایه گذار است زیرا خدمات عامل پم برای سرمایه گذار رایگان است.

برای آشنایی با تعریف و مزایای سرمایه گذاری در حساب پم اینجا کلیک کنید.
​برای آشنایی با تعریف و مزایای ایجاد و مدیریت حساب پم اینجا کلیک کنید.

برای ثبت نام به عنوان عامل حساب پم، در کابینه شخصی خود، وارد بخش “حساب مدیریتی پم (PAMM) ” شده ، “برای عامل پم”  را بزنید.
به صفحه ثبت نام به عنوان عامل پم هدایت می شوید. در این صفحه ثبت نام کنید.
در کادر مربوط به ثبت نام، تیک قسمت “شرایط و ضوابط سرویس “حساب پم” را خوانده ام و قبول دارم” را بزنید.
در کادر نام عامل پم، نام مورد نظر خود را بنویسید.
قبل از ثبت نام به عنوان عامل پم لازم است مقررات ارائه سرویس “حساب پم” را بخوانید.

برای ثبت نام به عنوان عامل پم، مشتری می بایست حساب سرمایه گذاری دلاری را داشته باشد.
حساب سرمایه گذاری، در ضمن انجام پروسۀ ثبت نام به عنوان عامل پم، به طور خودکار افتتاح می شود.


سوالات مرتبط