بله، برنامه بسته دوره جامع آموزش با ویندوزهای ۷، ۸ و ۱۰ سازگار است.

سوالات مرتبط