اگر معامله باز نداشته باشید، از حداقل ۱۰ دلار تا سقف همه مبلغی که در حساب دارید را می‌توانید از طریق ما برداشت کنید.

اگر معامله باز داشته باشید، از حداقل ۱۰ دلار تا سطح فری مارجین حساب می‌توانید برداشت کنید. به این نکته توجه داشته باشید که بهتر است همه فری مارجین را برداشت نکنید؛ چون معاملات باز برای ادامه کار وجبران نوسانات نیاز به مارجین آزاد و بالا بودن سطح مارجین لول دارند. کسی که همه فری مارجین یا بخش عمده آن را برداشت می کند، اگر بازار بر خلاف معامله اش حرکت کند ممکن است که خیلی سریع مارجین کال و استاپ اوت شود و معاملاتش با ضرر بسته شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مارجین کال، استاپ اوت و مفاهیم اساسی اینجا کلیک کنید.


سوالات مرتبط