برند فیبوگروپ با داشتن رگولاتوری های معتبر این اجازه و حق را به Regulator (سازمان های نظارت کننده بر عملکرد بروکر) می دهد که آن سازمان ها به شکل ادواری و منظم بر کلیه عملیات مالی و اجرایی آنها نظارت داشته و هیچ نکته ای از دید آنها پوشیده نماند.

در بروکر فیبوگروپ موجودی پولی مشتریان در یک حساب بانکی مجزا از موجودی پولی شرکت نگهداری می شود و به همین دلیل سرمایه مشتریان از امنیت بیشتری برخوردار است. مواردی که در خصوص رگولاتوری (سازمان های نظارت کننده بر عملکرد بروکر) و امنیت پول سپرده گذاران ذکر شد همگی در جهت شفاف سازی و اطمینان بخشی در عملکرد بروکر ذکر گردید تا مشتریان با آسودگی خاطر بیشتری با فیبوگروپ افتتاح حساب نمایند.

مستندات سازمان های نظارت کننده 
♦ مشخصات رگولاتوری اف اس سی فیبوگروپ، کلیک کنید

سوالات مرتبط