فیبوگروپ استاپ لاس و تیک پرافیت را فقط در حساب های MT4Fixed تحت مقررات مندرج در سایت خود تضمین می کند (پوزیشن های هج شده شامل این مورد نمی شوند).

 

برای مطالعه مقررات کامل در خصوص شرایط تجارت در این حساب و شرایط اجرای دستورات در صورت پیدایش گپ در بازار اینجا کلیک کنید.

 

حساب MT4Fixed چیست؟
فیبوگروپ چه نوع حساب هایی ارائه می کند و چه تفاوتی با هم دارند؟


سوالات مرتبط