دست‌کاری ارزی یا Currency Manipulation عملی است که در آن ارزش یک ارز در برابر سایر ارزها به طور عمدی تغییر داده می‌شود. در واقع به جای این‌که به ارز اجازه داده شود تا در برابر رقبا به طور آزادانه نوسان کند، قیمت آن به طور دلخواه و بدون در نظر گرفتن عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. معمولاً دست‌کاری ارزی از طریق تقویت یا تضعیف عمدی ارزش پول و یا تعیین نرخ ارز ثابت انجام می‌شود.
دست‌کاری ارزی می‌تواند مزیت‌های تجاری غیر منصفانه‌ای را ایجاد کند. به طور مثال کشوری با تضعیف عمدی ارز محلی سعی می‌کند صادرات خود را ارزان و جذاب کند. در بلندمدت، این دست‌کاری می‌تواند توازن تجارت جهانی را بر هم بزند. دست‌کاری ارزی می‌تواند ریسک‌های سیاسی و تنش‌های تجاری را تشدید کند.

 


سوالات مرتبط