تراز تجاری تفاوت بین ارزش صادرات و واردات یک کشور در یک بازه زمانی است. فرمول محاسبه تراز تجاری خیلی ساده است. کافی است ارزش کل واردات را از ارزش کل صادرات کم کنید (صادرات منهای واردات). اقتصاددان از تراز تجاری برای ارزیابی قدرت اقتصاد کشورها استفاده می‌کنند. کشوری که کالا و خدمات بیشتری وارد می‌کند و صادرات کمتری دارد، با کسری تجاری مواجه است. در مقابل کشوری که کالا و خدمات بیشتری صادر می‌کند و واردات نسبتاً کمتری دارد، با مازاد تجاری مواجه است.
در این میان کشورهایی وجود دارند که همه می‌دانند کسری تجاری برای آن‌ها عادی است. به طور مثال، کسری تراز تجاری برای آمریکا یک مسئله تازه‌ای نیست. آمریکا از دهه ۱۹۷۰ با کسری تراز تجاری مواجه بوده است. به همین دلیل برای بازار هم کسری تجاری آمریکا اهمیتی ندارد. در مقابل چین با مازاد تجاری مواجه بوده است. یعنی صادرات چین به خارج بیشتر از واردات آن بوده است.
بایستی توجه داشت که مازاد یا کسری تجاری همیشه به تنهایی برای ارزیابی سلامت اقتصاد یک کشور کافی نیست و باید در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی برای تحلیل استفاده شود. به طور مثال در رکود اقتصادی، کشورها ترجیح می‌دهند که صادرات بیشتری انجام دهند تا موقعیت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود و تقاضا در اقتصاد افزایش یابد. اما در دوره‌های رونق، کشورها با افزایش واردات مشکلی ندارند و شاید از واردات برای پایین آوردن تورم استفاده کنند.


سوالات مرتبط