گزارش کتاب بژ یا Beige Book خلاصه‌ای از وضعیت اقتصادی آمریکاست که توسط فدرال رزرو آمریکا تهیه می‌شود. هر یک از بانک‌های منطقه‌ای فدرال رزرو آمریکا ارزیابی از وضعیت اقتصادی آمریکا تهیه می‌کنند. معمولاً این گزارش از منابعی مثل مدیران بانک‌های تجاری، مصاحبه با تجار، اقتصاددانان و کارشناسان بازار و همچنین سایر منابع تهیه می‌شود. کتاب بژ اطلاعات اقتصادی آمریکا را بر اساس منطقه و صنعت ارائه می‌دهد. این گزارش قبل از نشست فدرال رزرو آمریکا منتشر می‌شود تا همه متوجه شوند که روسای منطقه‌ای فدرال رزرو آمریکا پیش از نشست تعیین نرخ بهره به چه گزارش‌هایی نگاه کرده‌اند.
فدرال رزرو از گزارش کتاب بژ به همراه سایر شاخص‌های اقتصادی استفاده می‌کند تا سیاست‌های پولی خود را تعیین کند. گزارش کتاب بژ ابزار مهم و با ارزشی برای ارزیابی قدرت کلی اقتصاد آمریکاست. اگر یافته‌های این گزارش با انتظارات بازار تفاوت زیادی داشته باشد، معمولاً باعث به راه افتادن حرکات قیمتی بزرگی می‌شود.
بایستی توجه داشت که هر چند که فدرال رزرو از این گزارش برای تبیین سیاست‌های پولی استفاده می‌کند، اما این گزارش دیدگاه‌های مقامات فدرال رزرو را نشان نمی‌دهد. اما جزئیات مسائل اقتصادی هر منطقه اقتصادی آمریکا را به تفکیک بخش اقتصادی ارائه می‌دهد.
گزارش کتاب بژ هر سال ۸ بار منتشر می‌شود و معمولاً دو چهارشنبه (دو هفته) قبل از نشست فدرال رزرو آمریکا (FOMC) منتشر می‌شود. بایستی توجه داشت که این گزارش تنها شامل داده‌های آماری نیست و اطلاعات پردازش شده از منابع ۱۲ گانه اقتصادی آمریکا را در بر می‌گیرد. هر منطقه اقتصادی آمریکا یک فدرال رزرو دارد و هر یک از این ۱۲ فدرال رزرو منطقه‌ای آمریکا وظیفه تهیه گزارش کتاب بژ را بر عهده دارند.


سوالات مرتبط