این گزارش توسط اتحادیه ملی مدیران خرید تهیه می‌شود و سطح سلامت کارخانجات در منطقه شیکاگو را نمایش می‌دهد. این شاخص مثل یک دماسنج کار می‌کند و برای ارزیابی وضعیت کسب‌وکارها استفاده می‌شود. این گزارش در انتهای ماه میلادی و در گزارش Chicago Report منتشر می‌شود. از آنجایی که این شاخص در آخرین روز ماه میلادی منتشر می‌شود، از آن برای پیش‌بینی شاخص ISM بخش تولیدی آمریکا استفاده می‌شود.
شاخص PMI شیکاگو هم مثل تمامی شاخص‌های PMI بر پایه سطح ۵۰ طراحی شده است. هر عددی بالای ۵۰ به معنی رونق اقتصادی و هر عددی پایین‌تر از ۵۰ معنی رکود اقتصادی است.


سوالات مرتبط