گزارش COT هر هفته منتشر می‌شود و نشانگر موقعیت‌های معاملاتی گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران در بازار آتی آمریکاست. این گزارش هر جمعه و توسط کمیسیون معامله گران آتی بازار کالا (CFTC) تهیه می‌شود.
به طور خلاصه این گزارش نشانگر موقعیت‌های معاملاتی باز معامله گران آتی است. در این گزارش معامله گران آتی به سه گروه معاملات تجاری، معامله گران آتی کوچک و بزرگ تقسیم می‌شوند. طبق گزارش COT این گزارش نشان می‌دهد که معاملات باز فروش و خرید در یک ارز خارجی چه تغییراتی داشته است. به طور مثال اگر سطح معاملات فروش بیشتر از معاملات خرید باشد، به این معنی است که بازار در وضعیت اشباع فروش قرار دارد و شاید در آینده نزدیک روند تغییر کند و خریداران وارد بازار شوند. در مقابل اگر تعداد معاملات خرید باز بیشتر از معاملات فروش باشد، به این معنی است که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و شاید به زودی روند بازار تغییر کند و فروشندگان وارد بازار شوند.
ارزیابی تمایلات و انتظارات عمومی بازار به کمک گزارش COT


سوالات مرتبط