شاخص بهای مصرف‌کننده یا همان تورم بخش مصرف‌کنندگان که به اختصار CPI گفته می‌شود، شاخصی است که نشانگر تغییرات قیمتی سبدی از کالاها و خدمات است. در واقع این شاخص نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی چقدر افزایش یا کاهش داشته است. معمولاً به این شاخص، شاخص هزینه زندگی هم گفته می‌شود. شاخص بهای مصرف‌کننده معمولاً به طور ماهانه، فصلی و سالانه تهیه و منتشر می‌شود.
شاخص CPI، تورم کالاها و خدمات مورد استفاده مصرف‌کنندگان را ارزیابی می‌کند. رشد تورم برای معامله گران بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس اهمیت زیادی دارد. اگر رشد تورم سریع باشد، بانک مرکزی مجبور است برای مقابله با فشارهای تورمی، نرخ بهره را افزایش دهد و از سیاست‌های انقباضی استفاده کند. سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره هم در نهایت منجر به تقویت ارزش پول ملی می‌شوند. در مقابل اگر اقتصادی با رشد ضعیف یا حتی منفی تورم مواجه شود، بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها مجبور خواهد شد تا از سیاست‌های انبساطی پولی استفاده کند و نرخ بهره را پایین بیاورد.
آشنایی با شاخص‌های تورم (Inflation)
تأثیر رشد مثبت و منفی تورم بر بازار فارکس و سهام


سوالات مرتبط