اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) تغییرات هفتگی سطح ذخایر نفت خام این کشور را تهیه و منتشر می‌کند. گزارش نشان می‌دهد که شرکت‌های آمریکایی چقدر نفت خام نگهداری می‌کنند. تغییرات سطح ذخایر نفت خام آمریکا می‌تواند بر قیمت محصولات نفتی، تورم و قیمت نفت خام تأثیر بگذارد.
اگر سطح ذخایر نفت خام آمریکا بیشتر از پیش‌بینی‌ها و انتظارات بازار باشد، به این معنی است که تقاضای نفت خام در آمریکا ضعیف بوده است. این خبر بدی برای بازار نفت خام است و باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد. اگر میزان کاهش سطح ذخایر نفت خام آمریکا کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد، باز هم باعث کاهش قیمت نفت خام خواهد شد.
در مقابل اگر سطح ذخایر نفت خام آمریکا نسبت به هفته قبل کاهش یافته باشد، به معنی افزایش تقاضا در آمریکاست و باعث افزایش قیمت نفت خام خواهد شد. اگر اندازه کاهش سطح ذخایر نفت خام آمریکا بیشتر از پیش‌بینی‌ها باشد، باز هم به معنی بالا بودن تقاضا در آمریکا خواهد بود. یعنی به طور مثال بازار پیش‌بینی می‌کند که در هفته پیش رو سطح ذخایر نفت خام آمریکا به اندازه ۱۰ میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. اما بعد از انتشار گزارش EIA مشخص می‌شود که سطح ذخایر نفت خام آمریکا ۱۵ میلیون بشکه کاهش یافته است. یعنی میزان تقاضا خیلی بیشتر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده است.


سوالات مرتبط