شاخص سفارشات کارخانجات توسط اداره آمار آمریکا تهیه می‌شود و شامل دو گزارش از سفارشات کالاهای بادوام و کالاهای بی‌دوام می‌شود. این گزارش به طور ماهانه منتشر می‌شود. نام کامل این گزارش عبارت است از “گزارش کامل بارگیری، انبارداری و سفارشات کارخانجات”، اما به طور خلاصه به آن گزارش سفارشات کارخانجات گفته می‌شود. این گزارش معمولاً بعد از گزارش سفارشات کالاهای بادوام منتشر می‌شود و شامل داده‌هایی از سفارشات جدید دریافت شده از سوی ۵ هزار کارخانه تولید کننده کالاهای بادوام است.
این گزارش جامع‌تر از شاخص کالاهای بادوام است. شاخص سفارشات کارخانجات شامل چهار گروه می‌شود:

  1. سفارشات جدید، که نشانگر کاهش یا افزایش سفارشات است.
  2. سفارشات تکمیل نشده، که نشانگر انباشت شدن تولید است.
  3. بارگیری، که نشانگر میزان فروش‌های فعلی است.
  4. انبار، که نشانگر قدرت فعلی و آتی سطح تولید است.

رقم‌های حاضر در گزارش سفارشات کارخانجات بر اساس میلیارد دلار بیان می‌شوند و در عین حال از درصد هم برای بررسی تغییرات نسبت به ماه و سال قبل استفاده می‌شود. بسیاری اوقات این گزارش خبر جدیدی در بر ندارد، چون‌که معمولاً شاخص سفارشات کالاهای بادوام چند هفته زودتر از این گزارش منتشر می‌شود. با این حال گزارش سفارشات کارخانجات جزئیات بیشتری در بردارد.
بایستی توجه داشت که طبق این گزارش، کالاهای بادوام به کالاهایی گفته می‌شوند که عمر آن‌ها حداقل سه سال باشد. کالاهای بی‌دوام هم به کالاهایی گفته می‌شود که خیلی سریع خراب می‌شوند، مثل غذا، لباس و … .
اما چرا شاخص سفارشات کارخانجات مهم است؟ این گزارش از شاخص‌های اقتصادی مهم آمریکاست و می‌تواند از روند کلی بازار و اقتصاد آمریکا حکایت داشته باشد. زمانی که این شاخص افزایش می‌یابد، بدین معنی است که اقتصاد آمریکا در حال گسترش است. چون‌که تقاضای مصرف‌کنندگان افزایش یافته و در نتیجه شاخص سفارشات کارخانجات هم بالا آمده است. این خبر خوبی برای اقتصاد و دلار آمریکا خواهد بود. اما توجه داشته باشید که افزایش این شاخص همیشه خبر خوبی نیست، چون‌که شاید نشانگر رشد سریع تورم باشد.
زمانی هم که شاخص سفارشات کارخانجات کاهش می‌یابد، بدین معنی است که اقتصاد آمریکا وارد رکود شده و تقاضای مصرف‌کنندگان پایین آمده است. هر چه تقاضا پایین باشد، میزان سفارشات هم پایین‌تر خواهد بود.


سوالات مرتبط