شاخص تولیدات صنعتی که به اختصار IP هم گفته می‌شود، ارزش کل محصول تولید شده توسط کارخانجات، معادن و خدمات رفاهی (مثل آب و برق) را محاسبه می‌کند. این شاخص می‌تواند خیلی سریع دوره‌های رونق و رکود اقتصادی را پیش‌بینی کند. همچنین از شاخص تولیدات صنعتی می‌توان برای پیش‌بینی آینده بازار کار و درآمد شخصی افراد هم استفاده کرد. این شاخص تأثیر مستقیمی بر ارزش پول ملی دارد. یعنی رشد آن باعث تقویت پول ملی و افت آن باعث تضعیف پولی ملی می‌شود.


سوالات مرتبط