شاخص ISM بخش غیر تولیدی یا خدماتی ارزیابی از وضعیت اقتصادی ۴۰۰ شرکت خدماتی یا غیر تولیدی است. این شاخص با ارزیابی گزارش مدیران خرید و تأمین منابع شرکت‌ها تهیه می‌شود. حروف مخفف ISM از نام موسسه تهیه کننده این گزارش تشکیل شده است. در واقع Institute of Supply Management مسئول تهیه این گزارش است.
شاخص ISM بخش غیر تولیدی یا همان خدماتی مثل شاخص‌های PMI عمل می‌کند. شاخص ISM بخش خدماتی آمریکا در اولین هفته هر ماه میلادی منتشر می‌شود. این شاخص هم مثل شاخص PMI وضعیت فعالیت‌های اقتصادی را در دو قالب رونق (اعداد بالای ۵۰) و رکود (اعداد زیر ۵۰) نشان می‌دهد. گزارش ISM بخش خدماتی از چند بخش تشکیل شده است: فعالیت‌های تجاری، سفارشات جدید، استخدام نیرو، وضعیت انبار و تغییرات قیمت‌ها.
شاخص PMI موسسه ISM به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا وضعیت اقتصاد آمریکا را بهتر درک کنند. از آنجایی که بخش خدماتی سهم بزرگی در اقتصاد آمریکا دارد، این گزارش اهمیت بیشتری نسبت به شاخص ISM تولیدی دارد. همچنین معامله گران از شاخص اشتغال ISM بخش خدماتی برای پیش‌بینی NFP استفاده می‌کنند.


سوالات مرتبط