شاخص انتظارات و تمایلات اقتصادی ZEW یک شاخص پیشرو برای ارزیابی سلامت اقتصادی است. این شاخص با ارزیابی دیدگاه مؤسسات سرمایه‌گذاری و تحلیلگران تهیه می‌شود. در این ارزیابی از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود تا چشم‌انداز اقتصادی شش ماه آینده کشور را درجه‌بندی کنند. اعداد بالای ۰.۰ واحد به معنی خوش‌بینی به آینده و اعداد زیر ۰.۰ به معنی بدبینی به آینده اقتصادی است.

شاخص ZEW چشم‌انداز اقتصادی شش‌ماهه را بر اساس داده‌های موجود ارزیابی می‌کند. از آنجایی که مؤسسات سرمایه‌گذاری و فعالین حرفه‌ای بازار به طور فعالانه‌ای آخرین وضعیت اقتصادی کشورها را بررسی می‌کنند، می‌توانند تغییرات احتمالی در چشم‌انداز آتی را هم خیلی سریع درک کنند. به همین دلیل شاخص ZEW منبع معتبری برای پیش‌بینی وضعیت آتی اقتصادی است. شاخص ZEW رابطه مستقیمی با ارز کشور مربوطه دارد. به طور مثال شاخص ZEW آلمان تأثیر مستقیمی بر ارز یورو می‌گذارد.

به طور خلاصه شاخص ZEW چیست؟

شاخص ZEW چشم‌انداز اقتصادی شش‌ماهه را بر اساس داده‌های موجود ارزیابی می‌کند.


سوالات مرتبط