شاخص CBOE S&P 500 Volatility Index یا VIX که به عنوان شاخص ترس بازار سهام آمریکا هم شناخته می‌شود، شاخصی برای اندازه‌گیری نوسانات بازار سهام آمریکاست. این شاخص نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران چقدر از سقوط ناگهانی بازار سهام در ۳۰ روز آینده ترس دارند.

زمانی که شاخص VIX افزایش می‌یابد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران مضطرب هستند. وقتی هم که شاخص VIX پایین می‌آید، به این معنی است که سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر کار می‌کنند. شاخص VIX به‌صورت آنی انتظارات بازار از نوسانات آتی بازار سهام را به نمایش می‌گذارد.

آشنایی با شاخص VIX، بهترین اندیکاتور جریانات ریسکی

شاخص ویکس نشان‌گر چیست؟

این شاخص نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران چقدر از سقوط ناگهانی بازار سهام در ۳۰ روز آینده ترس دارند.

افزایش شاخص ویکس چه معنایی دارد؟

زمانی که شاخص VIX افزایش می‌یابد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران مضطرب هستند.


سوالات مرتبط