تحلیل سنتیمنت یا سنتیمنتال (Sentiment Analysis) ارزیابی احساسات، دیدگاه‌ها و انتظارات فعالین بازارهای مالی مثل فارکس است. به کمک تحلیل سنتیمنت سعی می‌شود تا روند کلی بازار از دید احساسات تک‌تک فعالین بازار شناسایی شود. دیدگاه و نظرات هر معامله‌گری که در بازار حضور دارد، نشان می‌دهد که می‌خواهد چه دستور معاملاتی را در بازار اجرا کند. همچنین دیدگاه‌های او کمک می‌کنند تا مشخص شود که چه چیزی ذهن همه را به خود درگیر کرده است؟ برآیند دیدگاه‌ها و نظرات تک‌تک فعالین بازار نشان خواهد داد که سنتیمنت بازار سهام، جفت ارز یا رمزارز مربوطه صعودی است یا نزولی؟

آشنایی با تحلیل سنتیمنت یا Sentiment Analysis


سوالات مرتبط