مدیریت مالی شامل برنامه‌ریزی مالی، مدیریت دارایی و جذب سرمایه برای بالا بردن ارزش یک کسب‌وکار است. مدیریت مالی یعنی مدیریت منابع و مصارف سرمایه، به گونه‌ای که ثروت سهامداران (ارزش کل شرکت) به حداکثر برسد.


سوالات مرتبط