اپین اینترست یا Open Interest تعداد کل قراردادهای آتی یا مشتقِ فعال است که هنوز تسویه، منقضی یا بسته نشده‌اند. اپن اینترست با تعداد کل قراردادهای خرید یا فروش برابر است. توجه داشته باشید که اپن اینترست تنها با تعداد کل قراردادهای خرید و یا فروش برابر است، نه مجموع آن! اپن اینترست از تئوری‌های تکنیکال است. برای آشنایی بیشتر به مقاله پایینی نگاه کنید.
چگونه با اپن اینترست (Open interest) و حجم تحلیل کنیم؟


سوالات مرتبط