برای اتصال به حساب واقعی فیبوگروپ در متاتریدر۴ کدام سرور را انتخاب کنم؟  

برای اتصال به حساب های واقعی از نوع حساب MT4Fixed و MT4NDD در فیبو گروپ گزینه “FIBO Group MT 4 Real Server” را انتخاب کنید.
اگر گزینۀ “FIBO Group MT 4 Real Server” در سطر سرور موجود نمی باشد، یا برای اتصال به سرور مشکلی دارید، این عبارت را در قسمت سرور وارد نمایید:
۴۶.۱۶۵.۱۹۵.۱۳۲:۴۵۱
یا
۸۷.۱۱۸.۲۵۰.۱۶۳:۴۴۳
یا
۹۴.۷۶.۲۱۳.۱۱۳:۴۴۳

برای اتصال حساب سنتی فیبوگروپ MT4Cent و حساب “NDD بدون کمیسیون” سرور “FIBO Group MT 4 Real Server 2” را انتخاب کنید.
اگر گزینۀ “FIBO Group MT 4 Real Server 2” در سطر سرور موجود نمی باشد، یا برای اتصال به سرور مشکلی دارید، این عبارت را در قسمت سرور وارد نمایید:
۵.۷۷.۳۶.۴۹:۴۴۳‎
یا
۱۰۹.۲۰۳.۱۰۳.۱۵۸:۴۴۳
یا
۴۶.۱۶۵.۱۹۵.۱۳۲:۴۴۷
یا
۱۲۴.۲۴۸.۲۳۸.۱۷۰:۴۳۹

برای اتصال به حساب واقعی فیبوگروپ در متاتریدر۵ کدام سرور را انتخاب کنم؟  

برای اتصال به سرور متاتریدر ۵ فیبوگروپ در حساب NDDMTسرور ” FIBOGroup-MT5 Server” را انتخاب کنید. در صورتی که این گزینه وجود ندارد، یکی از آدرس IP های زیر را در کادر سرور به صورت دستی وارد نمایید:

۴۶.۱۶۵.۱۹۵.۱۳۲:۱۹۴۹

۱۰۹.۲۰۳.۱۰۳.۱۵۸:۱۹۵۰

راهنمای انتخاب سرور حساب دمو : کلیک کنید


سوالات مرتبط