در صورتی که تاریخ انقضای پاسپورت شما گذشته است، می توانید از کارت شناسایی ملی معتبر، گواهینامه یا شناسنامه جهت ثبت نام و افتتاح حساب استفاده نمایید.

دقت داشته باشید که در صورت استفاده از کارت شناسایی ملی یا گواهینامه می بایست اسکن پشت و روی آن را ارائه نمایید و تاریخ انقضای آن نیز نباید گذشته باشد.


سوالات مرتبط