آیا مدارک شناسایی که ارائه می کنیم، باید ترجمه شده باشند؟ 

خیر.
کافی است اسکن رنگی یا عکس با کیفیت مناسب و خوانا از اصل مدرک شناسایی (شناسنامه، کارت ملی معتبر یا گواهینامه معتبر) خود را ارائه بفرمایید. اسنادی که شما ارسال می کنید توسط کارشناسان فیبوگروپ مورد بازبینی قرار می گیرد. این کارشناسان به زبان فارسی آشنایی دارند.


سوالات مرتبط