خصوصیات حساب های NDD فیبوگروپ:
  • سرعت بالا
حساب های نوع NDD فیبوگروپ به دلیل استفاده از تکنولوژی STP سرعت بالایی در اجرای معاملات داشته و معاملات بدون ریکوت (نرخ مظنه مجدد) صورت می پذیرد.
در حساب NDD باز کردن معامله سریع بوده، همچنین دستور بستن معامله نیز سریع اجرا می شود و به همین دلیل این نوع حساب مناسب اسکالپرها می باشد.
حساب های نوع NDD بخصوص در زمان اعلام اخبار تأثیر گذار بر قیمتهای بازار از مزایای بسیاری برخوردار است.
  • لوریج مناسب
لوریج معاملاتی در حساب NDD فیبوگروپ حداکثر ۱:۴۰۰ است و دارای قابلیت تغییر و تنظیم می باشد.
  • اسپرد ناچیز و هزینه پایین معامله
هزینه معاملات در حساب های NDD پایین می باشد و این هزینه شامل یک اسپرد ناچیز به علاوه یک کمیسیون ناچیز است که جمع این دو مقدار در مجموع در مقایسه با سایر حساب ها به مراتب میزان پایین تری است.
به طور مثال برای انجام یک لات معامله یورو دلار که معادل ۱۰۰.۰۰۰ یورو می باشد، شما ۹ دلار هزینه پرداخت می کنید که این ۹ دلار شامل مجموع اسپرد و کمیسیون است. در مثال ذیل محاسبه هزینه اسپرد و کمیسیون شرح داده شده است.
  • حداقل افتتاح حساب معادل ۵۰ دلار
با افتتاح یک حساب ۵۰ دلاری می توانید هم حجم میکرو ۰.۰۱ لات ترید کنید و هم مینی ۰.۱ لات و هم استاندارد ۱ لات.
  • کندل های دقیقتر
در حساب NDD نرخ طلا با دقت ۳ رقم اعشار نمایش داده میشود، به همین دلیل دقت کندل ها بیشتر است، به طور مثال نرخ به صورت ۱۱۹۹.۸۷۰ دلار با نماد XAU/USD دیده می شود.

 محاسبه هزینه اسپرد و کمیسیون:
هزینه معادل اسپرد + کمیسیون است
اسپرد: اسپرد معمولی در معامله یک لات EUR/USD در حساب NDD از ۰.۳ پیپ می باشد ، و اگر ارزش هر پیپ ۱۰ دلار باشد، برای یک لات معامله یورو دلار شما ۳ دلار اسپرد پرداخت می کنید، یعنی:
۳ دلار = ۰.۳ پیپ × ۱۰ دلار ارزش هر پیپ
کمیسیون: کمیسیون در معامله یورو دلار به این شکل است که، در هنگام باز کردن معامله شما به اندازه سه صد هزارم *ارزش معامله یورو دلار کمیسیون پرداخت می کنید و همچنین در هنگام بستن معامله نیز به میزان سه صد هزارم *ارزش معامله کمیسیون می دهید.

*ارزش معامله به چه معناست؟ میزان عدد ارزش معامله همان نرخ هر یورو دلار در زمان باز کردن و بستن معامله است، به طور مثال اگر شما یک لات معامله یورو دلار در نرخ ۱.۰۶۵۱۱ انجام داده باشید کمیسیون آن به شکل ذیل محاسبه میشود.
»»» محاسبه کمیسیون
ارزش معامله برای یک لات در نرخ ۱.۰۶۵۱۱ معادل ۱.۰۶۵۱۱
حجم معامله: یک لات برابر ۱۰۰.۰۰۰ یورو
کمیسیون در هنگام باز کردن معامله:
کمیسیون = حجم معامله × ارزش معامله × ۰.۰۰۳%
۳.۱۹ یورو = ۱ لات (۱۰۰.۰۰۰ یورو) × ۱.۰۶۵۱۱ × ۰.۰۰۳%
کمیسیون در هنگام بستن معامله:
۳.۱۹ یورو = ۱ لات (۱۰۰.۰۰۰ یورو) × ۱.۰۶۵۱۱ × ۰.۰۰۳%
جمع کمیسیون ها ۶.۳۸ یورو= یورو ۳.۱۹×۲

اسپرد برای یک لات یورو دلار معادل ۳ دلار

جمع هزینه برای معامله ۱ لات یورو دلار = اسپرد + مجموع کمیسیون
۹.۸*دلار = اسپرد ۳ دلار + کمیسیون ۶.۳۸
جمع این دو کمیسیون به علاوه اسپرد جمعا ۹.۸ یورو می شود.
توجه فرمایید که این هزینه برای یک لات معامله می باشد و برای یک صدم لات (۰.۰۱ لات) تقسیم به ۱۰۰ میشود یعنی هزینه برای هر یک صدم لات معامله یورو دلار در بروکر فیبوگروپ ۱۰سنت است، و برای یکدهم لات ۱ دلار .
*در محاسبات ما از مقدار عددی ضریب تبدیل یورو به دلار  به دلیل کوچک بودن مقدار چشم پوشی کرده ایم


سوالات مرتبط