چرا اردر یا استاپ لاس من در نرخی غیر از نرخ ثبت شده، عمل کرده است؟

در حساب هایی که مستقیما به بازار متصل هستند، یعنی دیلینگ دسک ندارند، مارکت میکری نیستند و در آن ها ریکوت وجود ندارد، مثل ان دی دی NDD در فیبوگروپ یا ای سی ان ECN در آلپاری، اگر معامله گر دستور تیک پروفیت، استاپ لاس یا نوعی اردر پندینگ مشخص کرده باشد، در زمان حرکت سریع نرخ ممکن است این دستورات اجرا نشوند یا در نرخ دیگری انجام شوند. این حالت زمانی رخ می دهد که نرخی که معامله گر برای این دستورات مشخص کرده است در بازه ای قرار دارد که نرخ بازار از روی این نرخ ها پرش داشته است یا به سرعت از آن نرخ تغییر کرده است و انجام آن دستورات را به شکلی که مشخص شده اند، امکان نداشته است.

از نظر فنی چطور ممکن است که اردر یا استاپ در نرخ دیگری اعمال شود؟

از نظر فنی وقتی که قیمت در بازار به قیمت مشخص شده در اردر استاپ می رسد، درخواست اجرای دستور از طریق بریج (bridge) به سیستم تجارتی ارسال می شود و به محض رسیدن دستور به سیستم تجاری، اردر با بهترین قیمت تامین کنندگان نقدینگی با تکنولوژی NDD اجرا می شود. بدین ترتیب اردرهای استاپ مانند سایر اردرهای بازاری (By Market) که مستقیما به مارکت متصل هستند، ممکن است با لغزش قیمت اجرا شود، با توجه به جهت تغییر نرخ، این لغزش می تواند به نفع شما نیز باشد.
در تکمیل این مطلب لازم است به مفاهیم ریکوت و گپ نیز آشنا باشید.

مطالعه بیشتر: چرا استاپ لاس یا تیک پرافیت من عمل نکرد؟


سوالات مرتبط