نوسان نرخ ارز با چه واحدی سنجیده می شود؟
هر پیپ pip چه میزان از تغییر در یک جفت ارز می باشد؟
پاسخ این سوالات را در این ویدئو ببینید.

جهت کسب اطلاع در خصوص نحوه دریافت کامل دوره جامع آموزشی و سایر ویدئوها اینجا کلیک کنید.


سوالات مرتبط