نقطه شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت Break Out چیست و چه اهمتی دارد؟
تبدیل خطوط حمایت و مقاومت به یکدیگر Change of Polarity چگونه و چرا رخ می دهد؟

پاسخ این پرسش ها را در این دو ویدئو مشاهده نمایید:

جهت کسب اطلاع در خصوص نحوه دریافت کامل دوره جامع آموزشی و سایر ویدئوها اینجا کلیک کنید.

بخش ۸ – شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت

درس چهارم – بخش ۹ – تکنیک تکنیک CHANGE OF POLARITY


سوالات مرتبط